Tiểu sử bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Nữ tỷ phú đô la đầu tiên tại Việt Nam