Kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng 2019: Bùng nổ nguồn cung !