Có nên đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng? Đánh giá từ các nhà đầu tư