Apec Mandala Wyndham Mũi Né, thiên đường nghỉ dưỡng