Quản trị doanh nghiệp là gì? Chức năng và Nguyên tắc

Trong bất kì một tổ chức hay tập thể nào cũng không thể thiếu vai trò của người lãnh đạo, mà nhiệm vụ quan trọng nhất của họ chính là quản trị doanh nghiệp. Tập thể đó chỉ có thể phát triển và có những bước tiến xa hơn khi được quản trị tốt từ những mắt xích nhỏ nhất. Cũng chính vì vậy, các chuyên ngành như quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh,… luôn thu hút rất đông thí sinh ứng tuyển. Tất cả những chuyên ngành đó lại đều phục vụ cho quản trị doanh nghiệp, đóng vai trò tạo nên những mắt xích chất lượng nhất, thúc đẩy doanh nghiệp đi lên. Vậy quản trị doanh nghiệp là gì? Nó có chức năng và nguyên tắc như thế nào?

Mục lục

Khái niệm quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp được hiểu là hệ thống các quy tắc, quy định được đề đặt ra để điều hành và kiểm soát tốt nhất tất cả các cá nhân cũng như những vấn đề liên quan tới công ty. Về cơ bản, quản trị doanh nghiệp là để cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan và tạo đà, thúc đẩy doanh nghiệp đi lên thông qua các dự án đã có hay những kế hoạch sắp tới.

Lợi ích của các bên liên quan có thể kể đến như cổ đông, nhà cung cấp, người lãnh đạo, xã hội, chính phủ, khách hàng,…. Ngoài ra, những dự án đang triển khai hay những kế hoạch đầu tư sắp tới cũng cần phải được quản lý chặt chẽ và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất để giữ cho công ty có thể ổn định và tiếp tục phát triển.

Chức năng của quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp được đánh giá là hiệu quả khi nó đảm bảo được 4 chức năng cơ bản. Những chắc năng này phải được thực hiện đồng thời và phối hợp chặt chẽ với nhau, từ đó đem đến kết quả tốt nhất. Các chức năng trong quản trị doanh nghiệp giúp công ty có thể phát triển đi lên nhanh chóng, ổn định và không bị sai hướng so với mục đích ban đầu. Có thể nói, quản trị doanh nghiệp chính là cách để đưa cả công ty đi đúng hướng, là phương pháp dẫn dắt định hướng hiệu quả.

1. Chức năng lên kế hoạch và dự báo

Đây là chức năng đầu tiên của quản trị doanh nghiệp. Nó cũng là chức năng cơ bản nhất mà quản trị doanh nghiệp cần phải làm được. Chức năng lên kế hoạch và dự báo bao gồm những vấn đề sau:

– Nắm rõ  tình hình cũng như các vấn đề đang tồn tại bên trong và ngoài doanh nghiệp

– Xây dựng và đưa ra mục tiêu hướng tới, đảm bảo nguồn nhân lực cần có

– Đưa ra nhiệm vụ và trách nhiệm cho tất cả các thành viên trong công ty

– Nếu ra điều kiện để được đánh giá là hoàn thành mục tiêu ban đầu.

2. Chức năng tổ chức và thực hiện

Giống như tên gọi của chức năng này, nhiệm vụ của quản trị doanh nghiệp là phải tổ chức và xây dựng để công ty hoạt động hiệu quả. Bao gồm xây dựng bộ máy hoạt động của con người và ban hành chính sách hợp lý trong doanh nghiệp.

– Đối với xây dựng bộ máy hoạt động của con người bao gồm: phân công nhân sự đi công tác, bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với năng lực của từng người vào những bộ phận tương ứng,…

– Đối với ban hành chính sách hợp lý trong doanh nghiệp: xây dựng và đưa ra các chính sách hợp lý, các cơ chế phối hợp đảm bảo hiệu quả công việc và hoạt động lâu dài của công ty,…

3. Chức năng thực hiện lãnh đạo hiệu quả

Chức năng này bao gồm nhiều công việc khác nhau và cũng là chức năng quan trọng nhất trong quản trị doanh nghiệp. Một số công việc phổ biến của chức năng này là: cơ chế, các quy định bắt buộc, chính sách hành vi,…. để nhân viên cũng như toàn bộ công ty đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.

4. Chức năng kiểm soát và đưa ra các quyết định điều chỉnh 

Để mỗi kế hoạch và dự án của công ty được thực hiện thành công trong khung thời gian quy định, đây chính là chức năng quan trọng nhất. Chức năng này trong quản trị doanh nghiệp bao gồm: thiết lập các hệ thống thông tin quản lý, thu thập thông tin thực tế nhanh chóng và chính xác. Từ đó có thể đối chiếu với kế hoạch và đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình, giảm thiểu rủi ro phát sinh.

Các nguyên tắc của quản trị doanh nghiệp là gì?

Có nhiều nguyên tắc khác nhau về quản trị doanh nghiệp nhưng 14 nguyên tắc của Fayol được xem là hoàn thiện nhất. Nó cũng là các nguyên tắc đầu tiên về quản trị doanh nghiệp.

1. Chuyên môn hóa – phân công hóa nhân sự

2. Chức vụ đi kèm với trách nhiệm tương ứng

3. Hệ thống kỷ luật tiêu chuẩn

4. Các mệnh lệnh được đưa ra từ cùng một lãnh đạo

5. Triển khai công việc của các nhóm dưới sự chỉ đạo của cùng một người

6. Đặt lợi ích chung là cao nhất

7. Mức thù lao tương xứng năng lực

8. Tập trung quyền lực về một người

9. Linh hoạt, thống nhất về các chỉ thị giữa lãnh đạo và nhân viên

10. Mỗi nhân viên cần có một khu vực làm việc riêng

11. Đảm bảo sự công bằng trong mọi vấn đề

12. Đưa ra các nhiệm vụ ổn định với thời gian phù hợp

13. Tạo điều kiện cho nhân viên có thể phát huy sự sáng tạo của bản thân

14. Tập trung tinh thần đoàn kết của cả tập thể

Trên đây là các thông tin chi tiết về khái niệm quản trị doanh nghiệp là gì. Các bạn có thể note lại để sử dụng khi cần thiết. Chúc các bạn thành công!

Click to rate this post!

[Total: 0 Average: 0]

Kinh doanh, Quản trị - Tags: