Chứng khoán phái sinh là gì? Các loại chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

Khi nói đến thị trường tài chính, không ít người sẽ nghĩ ngay đến cổ phiếu. Tuy nhiên, trên thực tế thị trường tài chính là một phạm trù rộng gồm các công cụ tài chính khác nhau và các loại tài sản như trái phiếu,vàng, bạc… Trong đó một mảng hiện nay đang có tốc độ phát triển nhanh là thị trường chứng khoán phái sinh. Vậy chứng khoán phái sinh là gì? Các loại chứng khoán phái sinh ở Việt Nam? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Khái niệm chứng khoán phái sinh là gì?

Thị trường chứng khoán phái sinh bắt đầu được triển khai ở Việt Nam từ ngày 10/08/2017. Là  một thị trường mới nhưng lại có rất nhiều điểm tích cực, hấp dẫn các nhà đầu tư với mức sinh lời cao.

chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính mà giá trị của nó phụ thuộc vào giá trị của một tài sản cơ sở. Có nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ hoặc tạo ra lợi nhuận.

Chứng khoán phái sinh là một dạng hợp đồng có đặc điểm: quy định về quyền/nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng tương lai đối với việc thanh toán/chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá thỏa thuận, trong một thời gian nhất định ở tương lai.

Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh chia làm hai dạng chính: hàng hóa (nông sản, thực phẩm…) và công cụ tài chính ( trái phiếu, cổ phiếu, lãi suất…). Chỉ sốcơ sở của chỉ sốchứng khoán phái sinh là chỉ số VN30 INDEX.

Các loại chứng khoán phái sinh trên thị trường phái sinh Việt Nam

chứng khoán phái sinh là gì?

Sau khi tìm hiểu về chứng khoán phải sinh là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các loại chứng khoán phái sinh có trên thị trường Việt Nam, có 4 loại hợp đồng:

Hợp đồng kỳ hạn( Forward):  Hợp đồng kỳ hạn (Forward) là sự thỏa thuận giữa hai bên tham gia vào quá trình mua và bán một loại tài sản ở một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước, tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Hợp đồng tương lai (Future): là một dạng hợp đồng có kỳ hạn, được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Hợp đồng quyền chọn (Option): là hợp đồng trong đó có một bên có quyền yêu cầu thực hiện và bên kia có nghĩa vụ thực hiện mua hoặc bán một lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã xác định trước tại hợp đồng. Trong một khoảng hoặc một thời điểm nhất định ở tương lai.

Hợp đồng hoán đổi (Swap): là một thỏa thuận giữa hai bên về  việc hoán đổi các dòng tiền phát sinh từ công cụ tài chính trong tương lai. Hợp đồng này quy định rõ thời điểm hoán đổi dòng tiền trong tương lai và phương pháp tính toán dòng tiền cụ thể.

chứng khoán phái sinh là gì?

Hiện nay, hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn là 2 sản phẩm chứng khoán phái sinh phổ biến. Tuy nhiên hợp đồng quyền chọn có những đặc điểm riêng và cấu trúc sản phẩm khá phức tạp. Điều này gây cản trở cho việc tiếp cận với các nhà đầu tư trong giai đoạn đầu .

Với hợp đồng tương lai, nguyên tắc giao dịch của loại hợp đồng này có nét tương đồng với giao dịch cổ phiếu trên thị trường cơ sở. Phù hợp với tiêu chí đơn giản, dễ tiếp cận với các nhà đầu tư, tài sản cơ sở có độ rủi ro thấp. Cụ thể Hợp đồg tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30) và hợ đồng tương lai trên trái phiếu Chính Phủ ( kỳ hạn 5 năm). Do đó hợp đồng tương lai  là sản phẩm phái sinh đầu tiên được lựa chọn triển khai tại thị trường Việt Nam.

Hy vọng qua bài viết, các nhà đầu tư mới đã hiểu thêm về chứng khoán phái sinh là gì? cũng như biết được các loại chứng khoán phái sinh hiện nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ những kiến thức nền tảng có thể tiếp cận nhanh hơn khi tham gia thị trường chứng khoán này.

Click to rate this post!

[Total: 0 Average: 0]

Chứng khoán, Đầu tư - Tags: