Hướng dẫn cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng

Khi đi vay ngân hàng, ngoài việc quan tâm đến lãi suất thì khách hàng cần quan tâm đến cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng. Điều này sẽ giúp khách hàng tính toán được khoản vay, chi trả khoản lãi vay hằng tháng phù hợp với tình hình tài chính của mình. Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thêm thông tin xoay quanh cách tính lãi suất ngân hàng.

Mục lục

Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng

Lãi suất mà khách hàng thường thấy là con số phần trăm trên năm, như lãi suất vay  là 12%/năm. Tuy nhiên để hấp dẫn khách hàng, nhiều ngân hàng đã để lãi suất là 1%/tháng tương ứng với 12%/năm. Chúng không khác nhau về ý nghĩa tuy nhiên lại đánh được vào đúng tâm lý khách hàng khi đi vay. Nếu thấy chỉ số lãi suất thấp bạn cần xem lại lãi suất đó được tính theo tháng hay năm.

cách tính lãi suất vay ngân hàng

Về cơ bản hiện nay tại các ngân hàng cho vay  theo 2 hình thức là lãi suất trên dư nợ gốc giảm dần và lãi suất trên dư nợ gốc.

Tính lãi suất theo dư nợ gốc ban đầu

Lãi suất tính theo dư nợ gốc ban đầu là cách tính lãi theo số dư nợ gốc ban đầu không có sự thay đổi theo mỗi tháng, nghĩa là dù gốc có giảm nhưng lãi suất vẫn cố định.

Công thức tính:

Số tiền lãi phải trả hàng tháng= Dư nợ gốc *lãi suất năm/ thời gian vay

Ví dụ: Khách hàng vay 30.000.000 đồng, thời hạn vay là 12 tháng, lãi suất ngân hàng là 12%.

Lãi  hàng tháng: 30.000.000*12%/12= 300.000 VNĐ

Số tiền  hằng tháng phải trả cho ngân hàng:  30.000.000/12+300.000= 2.800.000 VNĐ

Với khoản vay này thì trong 12 tháng, mỗi tháng bạn phải trả cho khách hàng 2.800.000 VNĐ.

Cách tính lãi suất vay ngân hàng này chỉ áp dụng cho những khoản vay tiêu dùng tín chấp, không thế chấp tài sản, giá trị của khoản vay thấp. Những khoản vay có giá trị lớn sẽ không áp dụng cách tính này.

cách tính lãi suất vay ngân hàng

Tính lãi suất trên dư nợ gốc giảm dần

Cách tính lãi suất trên dư nợ gốc giảm dần là cách tính khi có số dư nợ gốc biến đổi.  tiền lãi được tính theo số dư nợ gốc thực tế. Dư nợ gốc thực tế là số tiền sau khi  trừ đi các khoản tiền gốc đã được trả ở những tháng trước.

Công thức tính:

Số tiền trả T1= Số tiền vay /Thời gian vay+ số tiền vay *lãi suất cố định hàng tháng

Số tiền trả T2=Số tiền vay /Thời gian vay+ ( số tiền vay – số tiền gốc trả T1) *lãi suất cố định hàng tháng

Số tiền trả T3=Số tiền vay /Thời gian vay+( số tiền vay  – số tiền gốc trả T1 – số tiền gốc trả T2)*lãi suất cố định hàng tháng

Số tiền trả Tn= Số tiền vay/thời gian vay+ (số tiền vay- số tiền gốc trả T1 – số tiền gốc trả T2 –  …- số tiền gốc trả Tn-1)*lãi suất cố định hàng tháng

Ví dụ: Vay 120.000.000 VNĐ , thời hạn vay 2 năm(12 tháng) , lãi suất vay là 12%.

Số tiền gốc phải trả hằng tháng= 120.000.000/12= 10.000.000 VNĐ

Số tiền phải trả T1= 10.000.000+120.000.000*12%/12= 11.200.000 VNĐ

Số tiền phải trả T2= 10.000.000+(120.000.000-10.000.000)*12%/12=11.088.000 VNĐ

Số tiền phải trả T3=10.000.000+(120.000.000-10.000.000-10.000.000)=11.000.000 VNĐ

Cách tính lãi suất vay ngân hàng này được áp dụng để tính trong trường hợp nhu cầu vay tiêu dùng, vay sản xuất kinh doanh, đầu tư với hình thức thế chấp tài sản.

cách tính lãi suất vay ngân hàng

Cách tính lãi suất nào có lợi cho người đi vay?

Theo cách tính lãi suất trên dư nợ gốc và cách tính lãi suất trên dư nợ giảm dần thì giá trị khoản tiền lãi vay trong cùng một thời hạn vay mà khách hàng phải trả là hoàn toàn như nhau.

Khi bạn đi vay, ngân hàng thường tư vấn tính lãi suất dựa trên dư nợ gốc để khách hàng dễ hiểu, dễ tính toán ra được số tiền cần trả hàng tháng bao gồm cả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên với những khoản vay lớn, có thế chấp thì ngân hàng thường đưa bảng lãi suất cho từng hạng mục vay của khách hàng theo cách tính lãi suất trên dư nợ giảm dần

Việc vay vốn bằng 2 cách tính trên tuy có tổng số tiền lãi phải trả giống nhau, nhưng cách tính lãi trên số dư nợ giảm dần sẽ làm mức lãi suất cao hơn so với cách tính lãi suất trên dư nợ gốc . Để lựa chọn cách tính lãi suất phù hợp với nhu cầu vay vốn, bạn nên đến các ngân hàng để được các chuyên viên ngân hàng tư vấn cụ thể hơn.

Trên đây là những thông tin về cách tính lãi suất vay ngân hàng. Hi vọng bạn sẽ lựa chọn đươc phương thức tính lãi hợp lý khi vay vốn tại ngân hàng. Ngoài ra lãi suất ngân hàng thay đổi theo tháng, bạn nên theo dõi thường xuyên, cập nhật lãi suất vay mới nhất để có thể vay vốn tại thời điểm thích hợp.

Click to rate this post!

[Total: 0 Average: 0]

Ngân hàng - Tags: